banner
English
Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Đập Thảo Long là nơi ngăn giữa hai nguồn nước, một bên là nguồn nước ngọt của dòng sông Hương thơ mộng còn một bên là nguồn nước mặn của Biển Đông bao la
Ngày 30/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Trụ sở chính và các công ty
Thông báo công bố thông tin