banner
English
Ngày 5 tháng 12 năm 2020

Xây dựng các công trình thủy công

Ngày đăng: 18/01/2019
Lượt xem: 218

Ngày 30/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thuỷ nội địa Việt Nam" Mã số đăng ký: QCVN 39 : 2011/BGTVT với mục đích quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế, nâng cấp hệ thống báo hiệu Đường thuỷ nội địa theo QCVN 39 : 2011/BGTVT, nhằm hướng dẫn cho các phương tiện hoạt động trên ĐTNĐ được an toàn, thuận lợi.

Chi tiết xem tại: File Đính kèm