TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY – CTCP cam kết tuân thủ hoàn toàn về chất lượng. Mục tiêu hướng tới của chúng tôi là đặt khách hàng ở vị trí quan trọng nhất trong mọi khía cạnh hoạt động của Tổng công ty. Bằng việc liên tục xem xét và đổi mới các tiến trình hoạt động của Tổng công ty, chúng tôi cố gắng đưa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ở bất cứ nơi đâu đạt các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, tin cậy và thỏa mãn mọi yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

Maps

Address

TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

Fax: 04.39285124

Email: vinawaco@vinawaco.vn