NĂM 1992

 • Huân chương lao động Hạng ba cho cán bộ, công nhân viên Tổng công ty xây dựng đường thủy (nay là: Tổng công ty Xây dựng đường thủy – CTCP).

NĂM 1993

 • Huân chương lao động hạng ba cho CBCNV Công ty nạo vét đường biển 2 (nay là Công ty CP Nạo vét xây dựng đường biển 2).

NĂM 1995

 • Huân chương lao động Hạng ba cho CBCNV Đoàn tàu cuốc T.C82, Công ty nạo vét đường biển 1 (nay là Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP - Chi nhánh 2 VINAWACO 2).

NĂM 1996

 • Huân chương lao đồng Hạng nhất cho CBCNV Công ty nạo vét đường sông 1( nay là Công ty CP Nạo vét xây dựng đường thủy).

NĂM 1997

 • Huân chương lao động Hạng hai cho Công ty công trình đường thủy ( nay là Công ty CP Công trình đường thủy).
 • Huân chương lao động Hạng ba cho Công ty nạo vét đường biển 1 ( nay là Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP - Chi nhánh 02 VINAWACO 2).

  NĂM 1998

  • Huân chương lao động Hạng hai cho Công ty nạo vét đường thủy 2 ( nay là Công ty CP Nạo vét xây dựng đường biển 2).

  NĂM 2000

  • Huân chương lao động Hạng nhất cho Công ty công trình đường thủy (nay là Công ty CP Công trình đường thủy).
  • Huân chương lao động Hạng hai cho Công ty nạo vét đường biển 1.
  • Huân chương lao động Hạng ba cho Công ty công trình đường thủy miền Nam (nay là Công ty CP Đầu tư và xây dựng - VINAWACO 18).

  NĂM 2002

  • Huân chương lao động Hạng 2 cho Tổng công ty Xây dựng đường thủy (nay là: Tổng công ty Xây dựng đường thủy – CTCP).
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công ty Nạo vét và xây dựng đường thủy 1.
  • Huân chương lao động Hạng nhất cho Công ty Nạo vét và xây dựng đưởng thủy 1.
  • Huân chương lao động Hạng hai cho Công ty Tư vấn xây dựng công trình thủy 1.
  • Huân chương lao động Hạng hai cho ông Ngô Quý Thục, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy 1.

  NĂM 2011

  • Huân chương lao động Hạng nhất cho Công ty Công trình đường thủy (nay là Công ty CP Công trình thủy - VINAWACO).
  • Huân chương lao động Hạng hai cho Công ty Nạo vét đường biển 1 (nay là Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP - Chi nhánh 02 VINAWACO 2).

  Maps

  Address

  TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

  Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

  Fax: 04.39285124

  Email: vinawaco@vinawaco.vn