Danh mục các công trình tiêu biểu qua các thời kỳ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT

03/06/2015
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Văn bản số 6855/BGTVT-CQLXD ngày 29/5/2015 công bố Danh mục các công trình tiêu biểu của ngành Giao thông vận tải qua các thời kỳ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành của ngành GTVT.

Theo đó, Danh mục các công trình tiêu biểu của Ngành GTVT qua các thời kỳ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành của ngành GTVT gồm 70 công trình.

Danh mục các công trình tiêu biểu xem tại đây.

Tin tức khác

Địa chỉ bản đồ

Trụ sở

TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

Fax: 04.39285124

Email: vinawaco@vinawaco.vn