Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư tại Vinawaco

03/06/2015

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 chỉ được hỗ trợ sau khi Bộ GTVT đã phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôi dư theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP để thẩm định và phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôi dư đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 theo thẩm quyền. Thời điểm tính giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư là ngày 31/12/2010.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí giải quyết cho số lao động dôi dư tại Công ty Nạo vét đường biển 2 và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 chỉ được hỗ trợ sau khi Bộ GTVT đã phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôi dư theo đúng quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT thống nhất về số kinh phí sử dụng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư tại hai công ty trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

N.Đ.T

Nguồn: baogiaothong.vn

Tin tức khác

Địa chỉ bản đồ

Trụ sở

TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

Fax: 04.39285124

Email: vinawaco@vinawaco.vn