Tham gia dự án XHH nạo vét luồng luồng hàng hải sông Thị Vải theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách NN

10/06/2015

Ngày 05 tháng 6 năm 2015, tại Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp về việc xin tham gia Dự án XHH nạo vét luồng luồng hàng hải sông Thị Vải, đoan từ Nhà máy thép Phú Mỹ đến cảng container quốc tế SP-SSA theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách NN của Cty TNHH MTV Đan Thành. Tham dự cuộc họp về phía Cục Hàng hải Việt Nam có lãnh đạo và chuyên viên phòng QLKCHT và thành viên Công ty TNHH MTV Đan Thành.

Thực hiện văn bản số 6086/BGTVT-KCHT ngày 15/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến đối với đề xuất đăng ký thực hiện dự án XHH nạo vét luồng luồng hàng hải sông Thị Vải, đoạn từ Nhà máy thép Phú Mỹ đến cảng container quốc tế SP-SSA theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách NN của Công ty TNHH một thành viên Đan Thành (Nhà đầu tư). Sau khi xem xét văn bản số 11/2015/CV/ĐT ngày 28/4/2015 và hồ sơ năng lực của Công ty Đan Thành, Phòng QLKCHT đã tổ chức đánh giá sơ bộ Hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư theo quy định của Thông tư 25/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nhà đầu tư đã được BGTVT chấp thuận đăng ký dự án XHH nạo vét luồng HH từ sông Thị Vải, đoạn từ thượng lưu Vàm Bà Riêu Lớn đến sông Quán Chim theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng NSNN tại văn bản số 5493/BGTVT-HCHT NGÀY 24/12.2014. Ngày 15/5/2015 Nhà đầu tư đã tổ chức khởi công triển khai dự án.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi của Phòng QLKCHT và Công ty TNHH MTV Đan Thành, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến cho rằng việc xã hội hóa nạo vét luồng vàocảng là công việc rất mới nên việc ưu tiên là phải xây dựng được cơ chế, chính sách để quản lý hiệu quả. .Để thực hiện được mục tiêu này, Phòng QLKCHT cần phối hợpvới Phòng kế hoạch Đầu tư và các Cảng vụ tiến hành tổ chức họp với nhà đầu tư,yêu cầu các nhà đầu tư phải thuê tư vấn giám sát độc lập để vừa quản lý nhà đầu tư vừa đảm bảo giám sát được hoạt động của tư vấn giám sát. Cảng vụ là đơn vị quản lý của Cục tại địa phương cần nghiên cứu ký và có trách nhiệm đề xuất những quy định cụ thể, những chủ chương ưu tiên để đảm bảo hiệu quả cho nhà đầu tư và đảm bảo lợi ích cho nhà nước.

Nguồn: vinamarine.gov.vn

Địa chỉ bản đồ

Trụ sở

TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

Fax: 04.39285124

Email: vinawaco@vinawaco.vn